Kotobukiya Street Fighter Bishoujo Poison PVC Statue
Kotobukiya Street Fighter Bishoujo Poison PVC Statue
Kotobukiya Street Fighter Bishoujo Poison PVC Statue
Kotobukiya Street Fighter Bishoujo Poison PVC Statue

Kotobukiya Street Fighter Bishoujo Poison PVC Statue

Regular price $150.00

Kotobukiya, Street Fighter Bishoujo, Poison statue, Bishoujo